บริษัท ดิลิเจนท์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นริภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

 
FAQ > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ

  อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ Respiratory Protection
  หน้ากากตัวกรอง

  

  สมาคมผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมและสมาคมนักผจญเพลิงของประเทศสหรัฐอเมริกา
  ได้กำหนดให้อากาศสำหรับหายใจจะต้องประกอบด้วย O2 – 19.5-23.5% ก๊าซCO2 ไม่เกิน 1000 PPM
  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกิน 10 PPM สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิน 0.5 PPM ปราศจากฝุ่นละออง
   และความชื้น และก๊าซ N2 – 79.0-81.0%
  สำหรับอากาศรอบๆตัวเรา ณ ความสูงที่ระดับน้ำทะเล จะมีก๊าซ O2 – 28% และก๊าซ N2 – 79.0%
  ส่วนที่เหลือจะเป็นความชื้น ฝุ่นละออง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน และอื่นๆ จนครบอัตรา 100%

   ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
  ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ
  ส่วนฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้มีขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน
  ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะเกาะตัวในส่วนต่างๆก่อให้เกิดการระคายเคือง
  และทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะเหล่านั้น เช่น เนื้อเยื่อปอด ซึ่งได้รับในปริมาณมาก
  หรือในช่วงเวลานานจะสะสมเกิดเป็นพังผืดหรือแผลขึ้นได้ และการทำงานของปอดเสื่อม ประสิทธิภาพ 
  ทำให้หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลมโป่งพอง และโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากติดเชื้อ
  เพิ่มขึ้น ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจตลอดเวลาควรทดสอบความกระชับกับใบหน้า
  ก่อนการใช้งานทุกครั้งทั้งแบบหายใจออกและแบบหายใจเข้า

   การเลือกใช้หน้ากากชนิดตัวกรอง
  1. ศึกษาลักษณะสารเคมีและค่าความปลอดภัยต่างๆ จากคู่มือหรือเอกสารประกอบการขนส่ง
  2. กำหนดการใช้งานให้ชัดเจนว่าจะใช้สำหรับหนีภัยหรือใช้งานประจำ
  3. ศึกษาข้อมูลของหน้ากาก ขีดความสามารถและข้อจำกัดอื่นๆ
  4. มีสถาบันความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือให้การยอมรับหรือมีเอกสารรับรองหรือไม่
  5. ทดลองสวมใส่และเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ
  6. พิจารณาการบริการหลังการขาย การฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและอื่นๆ

 
Online:  4
Visits:  1,046,484
Today:  51
PageView/Month:  11,565