บริษัท ดิลิเจนท์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นริภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

 
 FAQ > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ชุดป้องกันร่างกาย

ชุดป้องกันร่างกาย Protective Clothing
        
  
ระดับการป้องกันของชุดปฏิบัติงานสารเคมี
  ชุดปฏิบัติงานสารเคมีแบ่งระดับตามความสามารถในการป้องกันอย่างชัดเจน คือ A,B,CและD
  ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(EPA) ของ
  สหรัฐอเมริกา

ระดับการป้องกัน องค์ประกอบหลัก การป้องกัน ลักษณะงาน
ระดับ A 1.ชุดป้องกันสารเคมีแบบแคบซูล
2.เครื่องช่วยหายใจชนิด SCBA
3.ถุงมือชั้นในชนิดต้านสารเคมี
4.รองเท้าบู๊ทชนิดต้านสารเคมี
5.วิทยุสื่อสาร
1.การป้องกันระบบทางเดินหายใจได้สูงสุด
2.ป้องกันผิวหนังและดวงตาจากสารเคมีที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
1.สารเคมีที่มีอันตรายสูง
2.สถานที่อับอากาศ
3.การผจญสารเคมีที่ไม่สามารถระบุชนิดสารเคมี
ระดับ B 1.ชุดป้องกันสารเคมีแบบแคบซูลหรือชุดหมี
2.เครื่องช่วยหายใจชนิด SCBA
3.ถุงมือชั้นในชนิดต้านสารเคมี
4.รองเท้าบู๊ทชนิดต้านสารเคมี
5.วิทยุสื่อสาร
1.การป้องกันระบบทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกับระดับA
2.ป้องกันผิวหนังได้ต่ำกว่าระดับA
3.ป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีที่เป็นของเหลวแต่ไม่ป้องกันสารเคมีที่เป็นไอหรือก๊าซ
1.ใช้ในบริเวณที่สามารถระบุได้ว่าอันตรายของสารเคมีในสถานะของเหลวและไม่ใช่สัมผัสกับไอสาร
ระดับ C 1.ชุดหมี
2.หน้ากากเต็มหน้าชนิดมีไส้กรอง
3.ถุงมือและรองเท้าบู๊ท
4.หมวกแข็ง
1.การป้องกันระบบทางเดินหายใจได้เช่นเดียวกับระดับฺB
2.ป้องกันผิวหนังได้ระดับเดียวกับB
3.ป้องกันการกระเซ็นของสารเคมีที่เป็นของเหลวแต่ไม่ป้องกันสารเคมีที่เป็นไอหรือก๊าซ
1.สารเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อผิวหนัง
2.มีการระบุลักษณะของสารและอันตรายที่มีอยู่
ระดับ D 1.ชุดหมี
2.บู๊ทนิรภัย/รองเท้านิรภัย
3.แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา
1.ไม่ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
2.ป้องกันผิวหนังได้ระดับต่ำ
1.ใช้ในบริเวณที่มีการป้องกันอันตรายต่างไว้แล้ว เช่น การกระเซ็นของสารเคมี

 
Online:  3
Visits:  1,046,487
Today:  54
PageView/Month:  11,568