บริษัท ดิลิเจนท์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นริภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

 
 FAQ > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี

  อุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี EMERGENCY SHOWERS & EYE WASHES

    
   มาตรฐานฝักบัวอาบน้ำ และที่ล้างตาฉุกเฉิน
   ในการปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานอาจจะได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการสัมผัสที่ผิวหนัง
   และดวงตาทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เช่น สารกัดกร่อน
   เป็นอันตรายอย่างยิ่ง แม้สัมผัสเพียงครั้งเดียว และสารหลายชนิดที่เปรอะเปื้อน เสื้อผ้าแล้วซึมผ่านผิวหนัง
   อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ควรจัดหาฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉิน เพื่อเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในปฐมพยาบาล
   ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสสารเคมี เพื่อลดหรือบรรเทาอาการ บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวต้อง
   มีประสิทธิภาพในการชำระล้าง รวมถึงสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

    การอออกแบบและจุดประสงค์ของการออกแบบ
   ฝักบัวอาบน้ำและที่ชำระล้างตาฉุกเฉินออกแบบมาเพื่อใช้ชะล้างสารอันตรายที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
   ซึ่งส่วนของร่างกายที่เปรอะเปื้อน ต้องได้รับการชะล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที 
   โดยออกแบบ ให้ชะล้างศรีษะและลำตัวของผู้ใช้และใช้ชะล้างสารอันตรายที่เปรอะเปื้อนชุดปฏิบัติงานได้
   อย่างมีประสิทธิภาพ ฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉินนี้ มีความจำเป็นสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัดกร่อน
   หรือสารอันตราย โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้หรือทำงานกับสารอันตรายจำนวนมาก (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)

   ลักษณะและประสิทธิภาพของฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉิน
   มาตรฐาน ANSI Z358.1-1998

  1. น้ำที่ปล่อยออกมาต้องมมีความเร็วที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนงาน
      ทั้งนี้ฝักบัวต้องปล่อยน้ำอย่างน้อย 75.7ลิตร/นาที
  2. อุปกรณ์การควบคุมเปิด-ปิด(วาล์ว) ต้องเข้าถึงได้ง่ายมีระยะไม่เกิน 30 เมตร(100ฟุต)
      จากจุดเสี่ยงคนงานต้องไปถึงได้ภายใน10วินาที และสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1วินาทีหรือน้อยกว่า
  3. วาล์วน้ำต้องยังคงเปิดและรักษาอัตราการไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
  4. จุดติดตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ล้างตาฉุกเฉิน
  5. ความเร็วของน้ำต้องต่ำพอที่จะไม่เกิดอันตรายกับตาของผู้ใช้น้ำ
      จะต้องจ่ายให้กับตาทั้งสองอย่างต่อเนื่องที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1.5ลิตร/นาที
      หรือ 0.4 แกลลอน/นาที ที่แรงดัน 40 ปอนด์/ตร.นิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
  6. ถ้าเป็นชนิดบรรจุน้ำในตัวต้องมีการเปลี่ยนน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือ ทุก1เดือน

 
Online:  3
Visits:  1,046,489
Today:  56
PageView/Month:  11,570